Untitled

Vážení rodiče a vážení studenti,

v termínu 14.-18.9. je vyhlášeno ředitelské volno.

Rozvrhy

Rozvrhy platné do 21.9. můžete stáhnout zde.

ZADÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE – 4. – 6.5.2015

Navštivte Pražský hrad – věnujte pozornost architektuře i sochařské a malířské výzdobě.

Ve své následné seminární práci, která bude kolektivně hodnocena, sdělte, která architektura na vás nejvíce působí (např. Katedrála sv. Víta, kaple sv. Václava, Bazilika sv. Jiří), totéž co se týká malířské a sochařské výzdoby. Rozsah seminární práce min. 3 strany normalizovaného textu.

Seminární práci doplňte vhodnými vlastními skicami (obor GD, DI) a vlastními fotografiemi (obor UFM).

Hodnocení seminární části práce provede MgA. Karel Zavadil, hodnocení výtvarné části provede Doc. PhDr. Milan Vašíček, Csc, hodnocení fotografií provede BcA. Milan Vašíček.

Práce se odevzdávají ve čt. 7.5.2015 do 9.00 hod.

Vypracování práce je povinné!!!!

7.5.2015 v 9.00 hod zadávání klauzurních prací.

UPŘESNĚNÍ ORGANIZACE VÝUKY NA PŘELOMU MĚSÍCŮ DUBNA A KVĚTNA

Vzhledem ke konání státní části maturitních zkoušek a zrušení malířského kurzu v Krkonoších, bude výuka probíhat takto:

ST 29.4.15 výuka dle rozvrhu

ČT 30.4.15 výuka dle rozvrhu do 10:05 hod – v 10:05 bude ředitelem školy zadán samostatný úkol pro studenty 1. a 3. ročníku. Tato práce bude samostatně vypracovávána ve dnech, kdy se bude konat státní část maturitních zkoušek. Tato práce je povinná a její odevzdání proběhne ve čt 7.5.15 v 9.00 hod.

PO 4.5.15 studenti 1. a 3. ročníku – samostatná domácí práce
– maturující od 13.00 hod AJ – PP

ÚT 5.5.15 studenti 1. a 3. ročníku – samostatná domácí práce
– maturující od 8.00 hod ČJL – DT, 11.30 ČJL – PP

ST 6.5.15 studenti 1. a 3. ročníku – samostatná domácí práce

                                                           – maturující od 8.00 hod AJ – DT

ČT 7.5.15 9.00 hod – odevzdávání samostatných domácích prací

10.00 hod – zadávání klauzurních prací

9.5.15 – 29.5.15 – realizace klauzurních prací za II. pololetí

PÁ 29.5.15 ve 12.00 hod – odevzdávání klauzurních prací

 

Doc. PhDr. Milan Vašíček, CSc.

ředitel školy

Aktualizace rozvrhů

Aktualizované rozvrhy s platností od 27.4. najdete v rubrice rozvrhy.

Malířský kurz

Vážení studenti,

vzhledem k malému zájmu o MALÍŘSKÝ KURZ v Krkonoších, byl zájezd ZRUŠEN!!!!!!

Ve dnech 4. – 6.5.2015 probíhá státní část maturitních zkoušek – v tyto dny nebude probíhat výuka ve škole dle rozvrhů, ale budou zadány domácí práce. Tyto domácí práce budou povinné a budou klasifikované!
Zadání klauzurních prací proběhne ve čtvrtek 7.5.2015 v 9.00 hod!!!!!

Stáž kolodiový proces

Připomínáme studentům oboru Užitá fotografie a média, že ve středu mají stáž. Odchod ze školy bude po 1. vyučovací hodině (1. hodina je dle rozvrhu).